[1]
F. E. N. A. Faradila Azizah, “Azizah PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL BERBASIS APLIKASI KINEMASTER DI ERA PANDEMI PADA MATA PELAJARAN FIQIH”, IJOEHM, vol. 2, no. 4, pp. 129–143, Dec. 2022.