(1)
Faradila Azizah, F. E. N. A. Azizah PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL BERBASIS APLIKASI KINEMASTER DI ERA PANDEMI PADA MATA PELAJARAN FIQIH. IJOEHM 2022, 2, 129-143.